• zámkové dlažby, kanalizační a vodovodní přípojky u RD pro soukromé osoby
 • Rokycany ul. Sladovnická - chodníčky ze zámkové dlažby u bytového domu
 • Medový Újezd - opravy místních komunikací
 • Blovice - výstavba dopravní infrastruktury pro 25 RD
 • Hrádek - Oprava chodníku
 • Rokycany, ul. Na Kameni - Výstavba komunikace, sadové úpravy, veřejné osvětlení
 • Blovice - Výstavba dětské dopravní hřiště
 • Stradonice u Nižboru - Výstavba komunikace a inženýrských sítí pro 26 RD I. etapa
 • Rokycany- Oprava vodovodu v ul. Pod Nemocnicí + řízený protlak
 • Ejpovice - Obytná ulice - kanalizace, komunikace, zámková dlažba
 • Kaceřov - Výstavba místní komunikace
 • Rokycany - Rekonstrukce chodníků v ul. Dvořákova
 • Velké Přílepy - Výstavba komunikace v obytném okrsku
 • Tlucná - Rekonstrukce mostu
 • Plzeň FN Lochotín - Výstavba přístupových komunikací